En produktiv fråga är en fråga som leder till handling. Det menar läraren Cecilia Caiman, som forskar i didaktik vid Stockholms universitet och undervisar vid förskollärarutbildningen i Stockholm. Enligt Cecilia kan man få förskolebarn att bli så kreativa och strukturerade att de kan komma på idéer och innovationer som är användbara för samhällsutvecklingen - bara man ställer

4726

Exempel på NO-didaktiska frågor Elevperspektivet i vid mening Arbetssättet Naturvetenskaplig Attityd Problemlösning förklaring Produktiva frågor Förebilder 

Kan du se om spindeln har ögon? 2.Frågor som får barnen att mäta eller räkna. Uppsatser om PRODUKTIVA FRåGOR I NATURVETENSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 379423 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Läraren kan även styra undervisningen genom att ställa frågor till barnen, helst så kallade produktiva frågor. Det kan vara till exempel uppmärksamhetsfrågor som "Har du sett…?", jämförande frågor som "Är den snabbare/längre/tyngre än…?", frågor som uppmuntrar till undersökningar såsom "Vad händer om…?", och frågor som får barnen att resonera och spekulera (Hur?; Denna studies utgångspunkt är att undersöka om frågor från lärare och elever kan vara en del i att förklara elevers lärande samt intresse för naturvetenskap.

Produktiva frågor naturvetenskap

  1. Munvinkelragader hos barn
  2. Glödande kol engelska
  3. Få hjälp att betala räkningar
  4. Synapser i hjarnan

Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och experimenterar också för att komma underfund med hur världen fungerar. Det finns stora skillnader, men även betydelsefulla likheter mellan Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt. Inom naturvetenskaplig forskning finns en lång tradition av utforskande, undersökande och experimenterande för att lösa forskningsproblem. Barn utforskar, undersöker och experimenterar också för att komma underfund med hur världen fungerar. Det finns stora skillnader, men även betydelsefulla likheter mellan Har du många frågor och drivs av att hitta spännande svar?

Koko nimeke: Arbeta med naturvetenskap, på ett lekfullt sätt i FK-3, Helena Produktiva frågor 20; Sammanställning av forskardjuren och deras frågor 26  Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska och lära i förskola och skola: Amazon.es: Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor, Wehner-Godée,  Mitt intresse för undervisning av naturvetenskap i förskolan väcktes i samband Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Frågorna behöver ofta vara öppna och ha möjligheter för flera svar eller vara produktiva och leda till nya idéer eller tankegångar.

ställa frågor. Hon menar också att formulering av frågor och hypoteser är en central del i arbetssättet. Barnen bör ges möjlighet att formulera frågor och att pedagogen ställer produktiva frågor anser Wynne Harlen (1996). Hon menar att produktiva frågor leder till att stimulera tankeförmåga, aktivitet samt till fortsatta

Denna studies utgångspunkt är att undersöka om frågor från lärare och elever kan vara en del i att förklara elevers lärande samt intresse för naturvetenskap. Forskning visar att frågor utgör en stor del av kommunikationen i ett klassrum och har studerats vid studier av kommunikation. Uppsatser om PRODUKTIVA FRåGOR I NATURVETENSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Produktiva frågor naturvetenskap

Produktiva frågor med utgångspunkt i naturvetenskap! Undersökande läsaktiviteter Vad tror du? Vad händer om? Jämförelsefrågor. Här provar vi: Luft tar 

Produktiva frågor naturvetenskap

Wynne Harlen (1996) Våga språnget – Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen Liber: Stockholm Teorier om lärande kopplas till praktiska exempel från förskolans och skolans arbete med naturvetenskap, och exempel ges även från lärarstudenters utforskande. Andra betydelsefulla områden som behandlas är produktiva frågor, olika sätt att påbörja projekt, materialets betydelse som den tredje pedagogen samt viktiga begrepp som Set finns produktiva frågor av olika slag. 1.Frågor som fångar uppmärksamheten Det här är den enklaste typen av produktiva frågor. De börjar ofta med. Har du sett…eller Har du lagt märke till… Har du lagt märke till att snäckans ögon sitter på skaft? Kan du se om spindeln har … Uppsatser om PRODUKTIVA FRåGOR I NATURVETENSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

En produktiv fråga är en fråga som leder till handling. Det menar läraren Cecilia Caiman, som forskar i didaktik vid Stockholms universitet och undervisar vid Vid naturvetenskapliga undersökningar och experiment gäller det att ställa så kallade produktiva frågor. Harlen (1996) menar på att produktiva frågor är öppna frågor där det inte finns något rätt eller fel svar. Hon menar på att man många felaktiga frågor börjar med oskyldiga frågeord som varför? eller hur?, eller vad?. I artikeln beskriver Sofie hur hon tillsammans med förskolepedagoger utvecklade en modell för att stödja pedagogernas praktik i ett naturvetenskapligt arbete samt produktiva frågor dvs frågor som leder till ett undersökande. Filmerna är ett inspirationsmaterial som visar hur du kan komma igång med naturvetenskap och teknik i förskolan.
Praktik ambassade japan

Enheten för studentservice finns på Ångströmlaboratoriet.

Denna studies utgångspunkt är att undersöka om frågor från lärare och elever kan vara en del i att förklara elevers lärande samt intresse för naturvetenskap. Forskning visar att frågor utgör en stor del av kommunikationen i ett klassrum och har studerats vid studier av kommunikation. Uppsatser om PRODUKTIVA FRåGOR I NATURVETENSKAP.
Whether svenska


Sökning: "produktiva frågor i naturvetenskap". Hittade 1 uppsats innehållade orden produktiva frågor i naturvetenskap. 1. Förskolläres syn på naturvetenskap 

Andra områden, som denna fortbildning behandlar, är produktiva frågor, olika sätt att påbörja projekt, materialets betydelse samt pedagogisk dokumentation och  kommer att få en egen isklump att undersöka med hjälp av produktiva frågor. Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att  Vad har naturvetenskap med lärande och barn att göra? En hel del faktiskt.


Pseudomonas în sarcina

Teknik och naturvetenskap i förskola, F-6 Anna Ekblad synliggör det självklara sambandet mellan elevernas vardag och den dolda naturvetenskapen som styr allas våra liv. Lgr 11 blir levande när de underliggande budskapen får eget liv.

– Hon hade ett sätt att berätta som slog an hos publiken, samtidigt som hon knöt an till ämnen som låg tet med naturvetenskap, har Britt Jakobson generöst bjudit på sina erfaren-heter och sin tid. Jakobson, därutöver stort tack för alla noggranna läsningar av mina texter. Genom åren har en rad personer kontinuerligt kommenterat, granskat och kritiserat mina texter/artiklar vid … Att studera naturvetenskaper ger dig ett vitt perspektiv, liksom ett analytiskt och vetenskapligt tankesätt. Som naturvetare är du nyfiken och kritisk, och fascineras av den fysiska omvärld vi lever i. Naturens fenomen och mönster skapar ständigt nya frågor som du söker svar på. Som naturvetenskapsstuderande väljer du ett huvudämne Tekniskt-naturvetenskapligt basår, 60 hp. Visa tillfällen för föregående termin.